FM-24/Ksz

Vissza a "Termékeink" -hez

Műgyanta szigetelésű, 12 kV, 24 kV legnagyobb feszültségű,
szabadtéri feszültségváltó

 

FM-24/KSZ

FM-24/KSZ

 

A TÍPUSJEL MAGYARÁZATA

A típusjelben alkalmazott betűk és számok jelentése a következő:

F – Feszültségváltó
M – Műgyanta szigetelésű
K – Különleges (egy- vagy kétpólusúlag szigetelt)
Sz – Szabadtéri
24 – A berendezés legnagyobb feszültsége

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A feszültségváltó hidegen hengerelt transzformátorlemezből készült „C” típusú vasmagra felépített koncentrikus primer (középfeszültségű) és szekunder (kisfeszültségű) tekercsből és az ezeket teljesen beágyazó kültéri műanyag szigetelésből áll. A tekercselés anyaga réz.
Alkalmazható kültéren 12-24 kV legnagyobb feszültségű hálózatba mint feszültségváltó mérési, védelmi feladatok ellátására, vagy mint táptranszformátor, (pl.: akkumulátor töltőhöz). Alkalmas oszlopkapcsolók működtetéséhez tápfeszültség szolgáltatására, vagy földzárlatok jelzésére. További alkalmazási területe lehet hálózatok biztonsági (lopás, illetéktelen kapcsolás jelzése) feladatainak ellátása is.
Kialakítása földelt vagy földeletlen kivitelben egy- vagy kétpólusúlag szigetelten egy vagy két szekunder tekerccsel történik. Ezek lehetnek mérő illetve relétekercs, vagy ezek kombinációja. A mérőtekercsek 0,2; 0,5; 1 vagy 3, a relétekercsek 3P pontossági osztályban, 15-100 VA teljesítményűek lehetnek. Ezeken kívül az földelt mérőváltón egy további, maradékfeszültséget előállító tekercselés helyezhető el (földzárlatjelzés). A feszültségváltó az MSZ EN 60044-2 és az EN 60044-2 számú szabványok követelményeinek megfelel. Ettől eltérő szabványok szerinti gyártásra is van lehetőség.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS

A szállítás farekeszben, normál klímára alkalmas kivitelben történik, külön megegyezés esetén, kívánság szerinti klímaterületnek megfelelő kivitelben és csomagolásban szállítunk.

TÁROLÁS

Huzamosabb idejű tárolás esetén a mérőtranszformátort fedett, jól szellőzött helyiségben célszerű tartani.

FELSZERELÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS, ÜZEMELTETÉS

Felszerelés előtt ellenőrzendő, a készülék felületének, csatlakozóinak épsége. Szállításból illetve tárolásból adódó sérülés esetén további vizsgálatok szükségesek. A feszültségváltó általában álló helyzetben szerelendő. A felerősítés a tartószerkezetre a készülék alján kialakított lábak segítségével történik. A felerősítésnél a talp alá fagyálló gumi lapot vagy gumi parafatömítést javasolt helyezni.
A csatlakoztatás előtt az érintkező felületeket a szállítás, tárolás során rárakódott szennyeződéstől meg kell tisztítani és kültéri kontaktzsírral bekenni. A helyes csatlakoztatást a készülék primer (A,B) és szekunder (a,b) levő jelzések figyelembe vételével lehet elvégezni. Földelt kivitelnél a jelzések A, N a primer, a, n a szekunder oldalon és da, dn a földzárlatjelzésre szolgáló tekercs esetén. A feszültségváltókhoz túlfeszültség-védelem elhelyezése javasolt.
Az üzemeltetés a vonatkozó élet, vagyon és munkavédelmi előírások betartásával lehetséges. Ezek figyelmen kívül hagyásából, megszegéséből eredő, a megrendelő érdekkörében felmerülő meghibásodások a gyártót mentesítik a szavatossági, garanciális kötelezettségek alól.

KARBANTARTÁS

A karbantartás a szabadtéri készülékek általános szabályai szerint végzendő. Ezek:
– a szennyeződés időszakos ellenőrzése,
– mértékétől függő tisztítás,
– a felületek ellenőrzése,
– a primer és szekunder kötések,
– felerősítő csavarok ellenőrzése.

ÁLLAMI HITELESÍTÉS

A feszültségváltók 0,2; 0,2s illetve 05; 05s osztálypontosságú szekunder körei hitelesítésre alkalmas kivitelben készülnek. A hitelesítést csak külön kívánságra végeztetjük el. Ez esetben a készüléket az Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hitelesíti és pecsétjével ellátott ólomzárral vagy etikettel látja el.

RENDELÉSKOR MEGADANDÓ ADATOK
– típus,
– névleges szigetelési szint,
– névleges primer és szekunder feszültség (pl: 20000/100 V),
– a szekunder tekercsek száma, pontossági osztálya, teljesítménye,
– feszültségtényező,
– darabszám,
– a kért határidő.

EGYÉB, VAGY KÜLÖNLEGES KÍVÁNALMAK

– normáltól eltérő klímaterület,
– adattábla nyelvezete,
– csomagolás,
– mellékelendő dokumentáció és darabszáma.

JÓTÁLLÁSI IDŐ, GARANCIA, SZAVATOSSÁG

A jótállási idő – a hatályos jogszabályok alapján – 12 hónap, illetve egyéb esetekben annak meghatározása történhet a két fél közötti kölcsönös megegyezés szerint is.

NKFI pályázat

Vissza a "Termékeink" -hez Vissza az oldal tetejére
Impresszum

|

Adatvédelem

|

Térkép