ARM

Vissza a "Termékeink" -hez

Átvezető típusú, műgyanta szigetelésű, beltéri, áramváltó család
12, 24 Kv legnagyobb feszültségre.
Típusok: ARM-10a,b,c,d;
ARM-20a,b,c,d;

A TÍPUSJEL MAGYARÁZATA

A típusjelben alkalmazott betűk és számok jelentése a következő:
A – áramváltó
R – rúdáramváltó (átvezető áramváltó)
M – műgyanta szigetelésű
10, 20 – a rendszer legnagyobb feszültségére utaló szám (12 kV, 24 kV)
a, b, c, d – osztálypontosságtól, teljesítménytől és névleges primer áramtól függő nagysági méret.

ARM-10ABC / ARM-20ABC

 

ARM-10D20D

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Az ARM-10a,b,c, ARM-20a,b,c típusú áramváltók 300-2000 A,  és az ARM-10d, ARM-20d típusú áramváltók 2000-4000 A névleges áramerősségre készülnek. Az áramváltók az MSZ EN 60044-1 és az EN 60044-1 szabványok előírásainak felelnek meg. Ettől eltérő szabványok szerinti gyártásra is van lehetőség. A sorozatban gyártott áramváltók mérsékelt klímaterületen (N), beltéren alkalmazhatók, de kívánságra trópusi kivitelben is legyárthatóak.
E típusok egy-, két- és hárommagos, műgyanta szigetelésű, átvezető (ARM-10d, ARM-20d típusok esetében átvezető/sínrehúzható) kivitelben készülnek. A primer és szekunder tekercs anyaga réz, kivétel az ARM-10d, ARM-20d típusoknál, ahol a primer alumínium sín. A primer kivezetés lapos réz-, vagy alumínium sín, a szekunder tekercs a műgyanta testbe ágyazott menetes tuskókhoz csatlakozik. A szekunder csatlakozó műanyag fedéllel lezárható és plombálható. A csatlakozó vezetékek PM 16-os tömszelencén keresztül (ARM-10d, ARM-20d típusoknál a zárófedél mellett lévő áttörésen keresztül) vezethetők be a szekunder csatlakozó tuskókhoz. A tömszelencét az igényektől függően jobb vagy baloldalon lehet becsavarozni. A tömszelence nélküli oldal menetes dugóval van lezárva. Az áramváltók igény esetén szekunder oldalon átköthető kivitelben is gyárthatóak (Pl.: ARM-20b; 1000-2000/5 A; 15 VA; 0,5 osztály; Fs5-10 vagy védelmi mag esetén 5P10-5P20).

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS

A szállítás hullámpapír dobozban, normál klímára alkalmas kivitelben történik, de külön kívánság szerinti (tengerálló, légi) csomagolásban is szállítunk.

TÁROLÁS

Huzamosabb idejű tárolás esetén az áramváltót beltéren fedett, jól szellőzött, +5 °C, +40 °C hőmérsékletű helyiségben célszerű tartani.

FELSZERELÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS, ÜZEMELTETÉS

Felszerelés előtt ellenőrzendő, hogy a készülék felületén, csatlakozóin szállítás, tárolás alatt nem történt-e sérülés. Sérülés esetén további vizsgálat szükséges.

A műgyanta szigetelésű rúdáramváltók az ARM-10d, ARM-20d típust kivéve bármilyen helyzetben szerelhetők. Az átvezetés helyén szükséges kivágás méretét a körvonalrajz mellett elhelyezett ábra tünteti fel. Az átvezetés helyének falvastagsága a műszaki táblázatban szereplő értéknél több nem lehet, mert az átívelési távolság a megengedett alá csökken. Nagyobb falvastagság esetén az áttörés méretét úgy kell megválasztani, hogy a műszaki táblázatban feltüntetett átívelési távolság mindenütt betartható legyen.

A szekunder vezetékeket úgy kell elrendezni, hogy azok ne csökkentsék az átívelési távolságot. A szekunder tekercsek egy pontját földelni kell (üzemi földelés).

Az áramváltó felerősítéséhez gumi alátétek használatát javasoljuk. A primer sínek bekötésénél vigyázni kell, hogy a sín vége ne kerüljön 5 mm -nél közelebb a műgyanta burkolathoz.

ARM-10d, ARM-20d típusoknál, sínrehúzható készülék esetében a csatlakozó sínek méretétől és elrendezésétől függő sínrendező tartozik az áramváltókhoz. A síneket ezzel lehet központosítani. Az áramváltót és a sínrendezőt 2-2 db szorítólappal kell rögzíteni. A szorítólapot úgy szereljük fel a sínen, hogy az szorosan a sínrendezőnek feszüljön. A szorítólapot a sínbe vágott menet segítségével vagy anyás csavarral lehet rögzíteni. 4000 A primer áramnál a vasalkatrészek használata káros túlmelegedést okoz.

Az üzemeltetés a vonatkozó élet, vagyon és munkavédelmi előírások betartásával lehetséges. Ezek figyelmen kívül hagyásából, megszegéséből eredő, a megrendelő érdekkörében felmerülő meghibásodások a gyártót mentesítik a szavatossági, garanciális kötelezettségek alól.

KARBANTARTÁS

A karbantartás a beltéri készülékekkel azonos jellegű teendőkből és az esetleges rendellenességek megszüntetéséből áll. Ezek:

– a szennyeződés időszakos ellenőrzése, mértékétől függő tisztítás,
– a felületek ellenőrzése,
– a primer és szekunder kötések időszakos meghúzása,
– a szorítólap rögzítettségének ellenőrzése,
– felerosítő csavarok időszakos meghúzása.

ÁLLAMI HITELESÍTÉS

Az áramváltók  02; 02s; 05; 05s osztálypontosságú szekunder körei hitelesítésre alkalmas kivitelben készülnek. A hitelesítést csak külön kívánságra végeztetjük el. Ez esetben a készüléket az Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hitelesíti és a készüléken elhelyezett pecsétjével ellátott ólomzárral vagy egy hivatalos jellel (etikett) látja el.

RENDELÉSKOR MEGADANDÓ ADATOK

– típus (pl: ARM-10b),
– szigetelési szint megjelölés (pl: 12/28/75 kV),
– névleges primer és szekunder áram (pl: 1000/5 A),
– a szekunder mag pontossági osztálya, teljesítménye, műszerbiztonsági tényezője, vagy pontossági határtényezője
(pl: 0,5 oszt. 15 VA; Fs5 vagy 15 VA 10P10),
– a sín mérete és elrendezése (ARM-10d, ARM-20d esetén),
– darabszám,
– a kért határidő.

EGYÉB, VAGY KÜLÖNLEGES KÍVÁNALMAK

– normáltól eltérő klímaterület,
– primer csatlakozók felületvédelme, sínre húzható kivitel (ARM-10d, ARM-20d esetén),
– adattábla nyelvezete,
– csomagolás,
– mellékelendő dokumentáció és darabszáma.

JÓTÁLLÁSI IDÕ, GARANCIA, SZAVATOSSÁG

A jótállási idő 12 hónap, illetve egyéb esetekben annak meghatározása történhet a két fél közötti kölcsönös megegyezés szerint is.

NKFI pályázat

Vissza a "Termékeink" -hez Vissza az oldal tetejére
Impresszum

|

Adatvédelem

|

Térkép