AMt

Vissza a "Termékeink" -hez

AMt-0, AMt-1 típusú, beltéri
0,72 és 1,2 kV legnagyobb feszültségű,
műgyanta szigetelésű áramváltók,
felerősítő talppal

AMt

A TÍPUSJEL MAGYARÁZATA

A típusjelben alkalmazott betűk és számok jelentése a következő:
A – Áramváltó
M – Műgyanta szigetelésű
t – Talpas
0, 1 – A berendezés legnagyobb feszültsége 0,72 és 1,2 kV

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Az AMt-0 és AMt-1 típusú áramváltók 0,72 kV –1,2 kV legnagyobb feszültségű rendszerekben való felhasználásra, beltéri, műgyanta szigeteléssel, egymagos kivitelben, 5–1000 A névleges primer áramerősségre 5 vagy 1 A névleges szekunder áramerősségre készülnek. Az áramváltók az MSZ EN 60044-1 és az EN 60044-1 szabványok előírásainak felelnek meg, de ettől eltérő szabványok szerint is rendelhetők. A termikus és dinamikus vizsgálatoknál a fázistávolság 130 mm. A sorozatban gyártott áramváltók mérsékelt klímaterületen alkalmazhatóak. Külön kívánságra trópusi kivitelben is gyárthatóak. A primer és a szekunder tekercsek anyaga réz. A primer végek lapos sínhez, vagy csatlakozó sarukhoz, a szekunder tekercs végei a műgyanta testbe ágyazott menetes tuskóhoz csatlakoznak. A primer és szekunder csatlakozók galvanizálás nélkül készülnek. Külön megegyezés esetén, a kívánt klímaterületnek megfelelő kivitelben, galvanizált csatlakozókkal szállítunk. A szekunder csatlakozó a készülék tetején található, műanyag fedéllel lezárható és plombálható.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS

A szállítás hullámpapír dobozban, normál klímára alkalmas kivitelben történik, de külön kívánság szerinti (tengerálló, légi) csomagolásban is szállítunk.

TÁROLÁS

Huzamosabb idejű tárolás esetén az áramváltót fedett, jól szellőzött, +5 °C, +40 °C hőmérsékletű helyiségben célszerű tartani.

FELSZERELÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS, ÜZEMELTETÉS

Felszerelés előtt ellenőrzendő, hogy a készülék felületén, csatlakozóin, szállítás, tárolás alatt nem történt-e sérülés. Sérülés esetén további vizsgálat szükséges. Az áramváltó bármilyen helyzetben szerelhető. A primer sín bekötésénél vigyázni kell arra, hogy a sín vége ne kerüljön 5 mm-nél közelebb a műgyanta burkolathoz. Az AMt típusú áramváltó négy darab M5-ös csavarral erősíthető fel. A csatlakoztatás előtt az érintkező felületeket a szállítás, tárolás során rárakódott szennyeződéstől meg kell tisztítani. A csatlakoztatást a készülék primer (P1, P2) és szekunder (S1, S2) oldalán levő jelzések figyelembe vételével lehet helyesen elvégezni. Ajánlatos a szekunder kivezetés egy pontját leföldelni. Az üzemeltetés a vonatkozó élet, vagyon és munkavédelmi előírások betartásával lehetséges. Ezek figyelmen kívül hagyásából, megszegéséből eredő, a megrendelő érdekkörében felmerülő meghibásodások a gyártót mentesítik a szavatossági, garanciális kötelezettségek alól.

KARBANTARTÁS

A karbantartás a beltéri készülékekkel azonos jellegű teendőkből és az esetleges rendellenességek megszüntetéséből áll. Ezek: – a szennyeződés időszakos ellenőrzése, mértékétől függő tisztítás,
– a felületek ellenőrzése,
– a primer és szekunder csatlakozó csavarok időszakos meghúzása,
– felerősítő csavarok ellenőrzése, meghúzása.

ÁLLAMI HITELESÍTÉS

Az áramváltók  02; 02s; 05; 05s osztálypontosságú szekunder körei hitelesítésre alkalmas kivitelben készülnek. A hitelesítést csak külön kívánságra végeztetjük el. Ez esetben a készüléket az Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hitelesíti és pecsétjével ellátott ólomzárral vagy címkéjével látja el.

RENDELÉSKOR MEGADANDÓ ADATOK

– típus (pl.: AMt-0),
– szigetelési szint megjelölés (pl.: 0,72/3/– kV)
– névleges primer és szekunder áram (pl.: 200/5 A)
– a szekunder kör pontossági osztálya, teljesítménye, műszerbiztonsági tényező (Fs)
(pl: 15 VA; 0,5 oszt.; Fs5),
– darabszám,
– a kért szállítási határidő

EGYÉB, VAGY KÜLÖNLEGES KÍVÁNALMAK

– rajztól eltérő primer csatlakozók kialakítása,
– normáltól eltérő klímaterület,
– primer csatlakozók felületvédelme,
– adattábla nyelvezete,
– csomagolás,
– mellékelendő dokumentáció és darabszáma.

JÓTÁLLÁSI IDÕ, GARANCIA, SZAVATOSSÁG

A jótállási idő 12 hónap, egyéb esetekben annak meghatározása történhet a két fél közötti kölcsönös megegyezés szerint is.

NKFI pályázat

Vissza a "Termékeink" -hez Vissza az oldal tetejére
Impresszum

|

Adatvédelem

|

Térkép